Genetic Programming Bibliography entries for Yang Zhao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Kai Zhang, Hui Zhou, Dawei Hu, Xia-Ting Feng,

Genetic Programming Articles by Yang Zhao