A chaotic time series prediction model for speech signal encoding based on genetic programming

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7686

@Article{Yang:2016:ASC,
}

Genetic Programming entries for Pengfei Wen Junxi Zhang Xiaojun Wu Yumei Zhang Jingjing Li

Citations