Genetic Programming Bibliography entries for Yanjing Su

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Changxin Wang, Yan Zhang, Cheng Wen, Mingli Yang, Turab Lookman, Tong-Yi Zhang,

Genetic Programming Articles by Yanjing Su