Genetic Programming Bibliography entries for Yao Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.6157

GP coauthors/coeditors: Xuehua Zhang, Hongyu Liu, Zhimei Zhang, Shuang Qiao, Chunju Li, Honggang Wang, Liying Cheng,

Genetic Programming conference papers by Yao Li