Genetic Programming Bibliography entries for Yibiao Rong

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7538

GP coauthors/coeditors: Kai Yu, Dehui Xiang, Weifang Zhu, Zhun Fan, Xinjian Chen,

Genetic Programming conference papers by Yibiao Rong