Genetic Programming Bibliography entries for Yifan Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Mingyi He, Yuzhen Xie, Na Liang, Changyun Wen, Yizhou Jiang, Sai Huang, Zhiyong Feng,

Genetic Programming conference papers by Yifan Zhang