Genetic Programming Bibliography entries for Yilong Yin

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.5093

GP coauthors/coeditors: Shuaiqiang Wang, Byron J Gao, Shuangling Wang, Guibao Cao,

Genetic Programming Articles by Yilong Yin

Genetic Programming conference papers by Yilong Yin