Genetic Programming Bibliography entries for Ying Liu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Huimin Jiang, Che Kit Kwong, K W M Siu, Zitong Wen, Lu Zhuo, Qin Wang, Jiao Wang, Sichan Du, Ahmed Abdelhalim, Dawei Han,

Genetic Programming Articles by Ying Liu