Genetic Programming Bibliography entries for Yong Yu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Wenguang Chen, Jinjun Xu, Minhao Dong, Mohamed Elchalakani, Fengliang Zhang, Lang Lin, Xin-Yu Zhao, Jin-Jun Xu, Shao-Chun Wang, Tian-Yu Xie,

Genetic Programming Articles by Yong Yu