Genetic Programming Bibliography entries for Yu-cheng Xia

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7630

GP coauthors/coeditors: Xue-yang Sun, Hui-min Qi, Liang Xiao,

Genetic Programming conference papers by Yu-cheng Xia