Genetic Programming Bibliography entries for Zheng Lin

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

GP coauthors/coeditors: Mengwei Liu, Xia Li, Tao Liu, Dan Li,

Genetic Programming conference papers by Zheng Lin