Genetic Programming Bibliography entries for Zhijian Cheng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7776

GP coauthors/coeditors: Chong Peng, Hongru Ren, Renquan Lu,

Genetic Programming conference papers by Zhijian Cheng