Genetic Programming Bibliography entries for Zhijian Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7686

GP coauthors/coeditors: Zhepo Ren, Xiaojun Wu, Xiaobo Ou,

Genetic Programming conference papers by Zhijian Li