Genetic Programming Bibliography entries for Zhou-Jing Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

GP coauthors/coeditors: Lei Zhu, Jian Lin, Yang-Yuan Li,

Genetic Programming Articles by Zhou-Jing Wang