Genetic Programming Bibliography entries for Bo Wu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7795

GP coauthors/coeditors: Yan Jiang, Shuoyu Liu, Ning Zhao, Jingzhou Xin,

Genetic Programming Articles by Bo Wu