Genetic Programming Bibliography entries for Chen Xiaonan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: He Ji, Wang Songlin, Wu Qinglin,

Genetic Programming Articles by Chen Xiaonan