Genetic Programming Bibliography entries for Fazhi He

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Haoran Li, Yilin Chen, Jinkun Luo, Lu Yang, Li Dai, Lin Zhang,

Genetic Programming Articles by Fazhi He

Genetic Programming conference papers by Fazhi He