Genetic Programming Bibliography entries for Feng Xiang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Xiaowu Chen, Guozhang Jiang, Yongmao Xiao, Gongfa Li,

Genetic Programming Articles by Feng Xiang