Genetic Programming Bibliography entries for Hang Ma

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Cheng Zhang, Tony Zhongshun Shi, Siyang Gao, Jianzhong Du, Leyuan Shi, Meiheng Ren, Tao Wu, Andrew J Yu,

Genetic Programming Articles by Hang Ma

Genetic Programming conference papers by Hang Ma