Genetic Programming Bibliography entries for Hongcheng Zhuang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Jietao Zhang, Chunhua Sun, Youwen Yi,

Genetic Programming conference papers by Hongcheng Zhuang