Genetic Programming Bibliography entries for Jian-Jun Lu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Yun-Ling Liu, Shozo Tokinaga,

Genetic Programming Articles by Jian-Jun Lu

Genetic Programming conference papers by Jian-Jun Lu