Genetic Programming Bibliography entries for Jian Cao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Yanyun Tao, Minglu Li, Yuzhen Zhang, Jiajun Lin, Yalong Huang,

Genetic Programming Articles by Jian Cao

Genetic Programming conference papers by Jian Cao