Genetic Programming Bibliography entries for Jian Lin

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Lei Zhu, Kaizhou Gao, Hong-Bo Song, Yang-Yuan Li, Zhou-Jing Wang,

Genetic Programming Articles by Jian Lin