Genetic Programming Bibliography entries for Jianwei Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7802

GP coauthors/coeditors: Zhijian Wu, Zongyue Wang, Jinglei Guo, Zhangcan Huang, Min Peng, Yingjiang Zhang, Chunzhi Wang,

Genetic Programming conference papers by Jianwei Zhang