Genetic Programming Bibliography entries for Kuihua Xu

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Li Zhang, Jiasheng Chen, Chunming Gao, Chuanmiao Liu,

Genetic Programming Articles by Kuihua Xu