Genetic Programming Bibliography entries for Li Zhao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Lei Wang, Du-Wu Cui, Wan-Ke Cao, Yu-Tao He,

Genetic Programming Articles by Li Zhao