Genetic Programming Bibliography entries for Liyuan Xiao

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Carl K Chang, Hen-I Yang, Kai-Shin Lu, Hsin-yi Jiang,

Genetic Programming conference papers by Liyuan Xiao

Genetic Programming MSc thesis Liyuan Xiao