Genetic Programming Bibliography entries for Shengen Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Xiaofei Niu, Peiqi Li, Lin Wang, Xuedong Niu, Ning Yuan, Cuiling Zhu,

Genetic Programming conference papers by Shengen Li