Genetic Programming Bibliography entries for Shengwu Xiong

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Weiwu Wang, Yuanxiang Li, Bojin Zheng, Feng Li,

Genetic Programming Articles by Shengwu Xiong

Genetic Programming conference papers by Shengwu Xiong