Genetic Programming Bibliography entries for Shu-guang Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Jianping Yuan, Jianjun Luo, Weihua Ma, Xiaokui Yue,

Genetic Programming conference papers by Shu-guang Li