Genetic Programming Bibliography entries for Te-Jen Su

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Ching-Ya Huang, Shih-Yen Tsai, Yueh-Chun Lu, Ming-Hung Chang,

Genetic Programming conference papers by Te-Jen Su