Genetic Programming Bibliography entries for Weihong Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Qu Li, Min Yao, Xiaohong Cheng, Shanshan Han, Hai Lin, Wenrou Lin,

Genetic Programming conference papers by Weihong Wang