Genetic Programming Bibliography entries for Wen Song

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Xinjie Liang, Pengfei Wei, Xiaohan Zhao, Qiqiang Li, Huadong Shi, Zhichao Kang, Chunmei Zhang,

Genetic Programming conference papers by Wen Song