Genetic Programming Bibliography entries for Xiaotong Zhang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Zhuang Li, Jie He, Huadong Fu, Jingyan Qin, Haiyan Gong, Yadong Wan, Ting Sun, Lihua Shi, Ling Ding, Zhaolin Sun, Lijuan Song,

Genetic Programming conference papers by Xiaotong Zhang