Genetic Programming Bibliography entries for Xinan Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Jing Dong, Rong Qu, Ruibin Bai, Haibo Dong, Jianjun Chen, Yaochu Jin, Feiyang Bao,

Genetic Programming Articles by Xinan Chen

Genetic Programming conference papers by Xinan Chen