Genetic Programming Bibliography entries for Xuan Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Rui Chen, Fan Lai, Yanmei Li, Yaqin Li, Cao Yuan, Cong Zhang, Shigao Li, Kaiqiong Sun,

Genetic Programming conference papers by Xuan Wang