Genetic Programming Bibliography entries for Yan Bai

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Xiao-Lei Yuan, Ling Dong, Gang Peng, Zhi-Cun Gao, Peng Li, Rui Ma,

Genetic Programming Articles by Yan Bai

Genetic Programming conference papers by Yan Bai