Genetic Programming Bibliography entries for Yao Wang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7802

GP coauthors/coeditors: Qingqing Liu, Xianpeng Wang, Xiangman Song, Gao Ma, Hyeon-Jong Hwang, Lixin Tang,

Genetic Programming Articles by Yao Wang