Genetic Programming Bibliography entries for Ying Shang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Junxia Guo, Yingying Duan, Weiwei Wang, Ruilian Zhao, Yong Liu2,

Genetic Programming conference papers by Ying Shang