Genetic Programming Bibliography entries for Yingfei Xiong

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Bo Wang, Guirong Fu, Linfei Zang, Jie Marina Zhang, Junjie Chen, Dan Hao, Bing Xie, Lu Zhang, Hong Mei, Daming Zou, Ran Wang, Zhendong Su,

Genetic Programming conference papers by Yingfei Xiong