Genetic Programming Bibliography entries for Yong Jiang

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Jie Fang, Jianwu Lin, Shutao Xia, Zhikang Xia, Shenglei Hu, Xiang Liu,

Genetic Programming Articles by Yong Jiang