Genetic Programming Bibliography entries for Youxian Sun

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Xiu-qin Shang, Jiangang Lu, Jun Liu, Yu-qian Ying, Yanling Wu, Peifei Yu, Jian Xu,

Genetic Programming Articles by Youxian Sun

Genetic Programming conference papers by Youxian Sun