Genetic Programming Bibliography entries for Yuan Hongbo

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Cai Zhenjiang, Cheng Man, Gao Li'ai, Xinqiao Fan, Yunfang Xie, Jinliang Yin, Yao Yu, Liguo Zhang,

Genetic Programming conference papers by Yuan Hongbo