Genetic Programming Bibliography entries for Yubin Ren

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7795

GP coauthors/coeditors: Mingjian Hu, Yin Wang, Yewei Li, Ziyi Pang,

Genetic Programming Articles by Yubin Ren