Genetic Programming Bibliography entries for Yumiao Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Zhongliang Yang, Zhichuan Tang, Jianping Wang, Yangliang Wen,

Genetic Programming Articles by Yumiao Chen