Genetic Programming Bibliography entries for Yuna Okina

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Liang Yi-Fan, Liu Chang, Wang Han-Rui, Liu Kun-Hong, Yao Jun-Feng, She Ying-Ying, Dai Gui-Ming,

Genetic Programming Articles by Yuna Okina