Genetic Programming Bibliography entries for Yunchuan Sun

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Bin Teng, Yufeng Shi, Xin Wang,

Genetic Programming Articles by Yunchuan Sun