Genetic Programming Bibliography entries for Zegao Yin

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Yanxu Wang, Yong Liu, Jiahao Li, Haojian Wang, Tianxu Yin,

Genetic Programming Articles by Zegao Yin