Genetic Programming Bibliography entries for Zhen-Yu Yin

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Han-Lin Wang,

Genetic Programming Articles by Zhen-Yu Yin