Genetic Programming Bibliography entries for Bin Hu2

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7325

GP coauthors/coeditors: Ai-Hua Zhou, Li-Peng Zhu, Song Deng, Yan Song, Hongbin Qiu, Sen Pan,

Genetic Programming Articles by Bin Hu2